tisdag 31 december 2013

Jan Guillou som KGB agent


RIAN archive 142949 Lubyanka Square in Moscow.jpg

Känd avhoppare från KGB bekräftar Guillous spioneri!

I en intressant artikel i Expressen med rubrik: "KGB chefen om fallet Jan Guillou ", intervjuvas Oleg Gordievskij  som hoppade av KGB och som nu lever med skyddad identitet i Storbritannien. Gordievskij vars avhopp blev mycket uppmärksamhet hade tidigare varit KGB agent i Danmark under två perioder 1965-1970, 1972-1978 och hade arbetet på den skandinaviska avdelningen på KGB högkvartet i Moskva. 1982-1985 var Gordievskij placerad i London där han blev rekryterad av brittiska MI6. Under de sista åren av sin tjänstgöring i Storbritannien var Gorievskij befordrad till chef för KGB:s verksamhet i landet. I  Expressens artikel beskriver Gordievskij sin kollega  överste Jegenij Gergels rekrytering av Guillou som en framgång för KGB. Gergel var Gordievskijs chef under hans tid på den skandinaviska avdelningen.

Expressens artikel om Guillou

 Oleg  Gordievsky
 Oleg Gordievskij

Gergel som under några år var chef för KGB:s politiska sektion i Stockholm ansågs vara framgångrik vilket hans senare karriär inom KGB:s ledning vittnar om. Vi vet från dokument som har läckt ut efter Berlinmurens fall och från uppgifter från andra avhoppare, att KGB hade en medveten strategi att rekrytera inflytelseagenter genom att ta kontakt med opinionsbildare inom t.ex. politik, fackliga organisationer, statsförvaltning, ideella organisationer och media. Särskilt journalister angås ha ett stort värde för KGB.  En framgångrik journalist som Guillou var en källa som man beredd att satsa resurser på i form av kontaktmän, hemliga brevlådor och utbildning. Troligen har Gordievskij rätt i att Guillou styrdes direkt från den skandinaviska avdelningen i Moskva.

Emblema KGB.svg

KGB:s vapensköld

KGB.s strategi att medvetet satsa på journalister i väst hade utformats av den världsberömde dubbelagenten Kim Philby som var en av de agenter som sovjet rekryterade inom den brittiska säkerhetstjänsten som ingick den berömda spionringen Cambridge Four (som sedan kom att kallades för Ring of Five eller Cambridge Five). Philby (med ryskt kodnamn Stanley) var en period yrkesverksam som journalist i sin ungdom och sedan en andra period efter att han hade lämnat sin tjänst på den militära säkerhetstjänsten MI6. Han flydde till Sovjetunionen när han avslöjades som rysk dubbelagent 1963. Burgess (med kodnamn Hicks) och MacLean (kodnamn Homer) flydde redan 1951 när deras roll som sovjetiska spioner inom ringen hade blivit känd. Philby fortsatte att arbeta aktivet åt sovjetisk underrättelsetjänst flera år efter sitt avhopp och blev så småningom utnämnd till KGB general. Blut (med kodnamn Johnson) blev chef för drottningens konstsamling och adlad. Både titel och befattning tog ifrån honom när hans roll som sovjetisk agent kom ut i media.

Philby hederades med ett frimärke med hans proträtt så sent som 1990. Philby kan ha användes som rådgivare av Gergel angående hans kontakter med Guillou.  Det var Gordievskij som avslöjade att spionringens femte medlem var John Cairncross (med kodnamn Liszt) som hade varit verksam inom utrikespartementet och inom MI6. En av Cambridge Fives ryska kontaktman och kontrollör KGB officeren Yuri Modrin har beskrivit Liszt som den mest betydelsefulla medlemen av spionringen.Det ryska frimärket med Kim Philbys proträtt.
Lägg märke till att detta frimärke är från 1990.

Han undrar vilka fler inflytelseagenter som Östblocket och senare Ryssland har haft inom svensk media? Man kan också undra om hur Guillous kontakter med KGB har påverkat hans journalistiska arbete och därmed påverkat opinionsbildningen i Sverige? Hans avslöjande av den hemliga svenska militära underrättelse tjänsten IB ska ses mot bakgrund av hans relationer med KGB. Man undrar också om Guillou på KGB:s uppdrag har spridit dessinformation och spionerat på kollegor inom media? Dessutom bör detta får oss vara beredda att ompröva behovet av en effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst som bl.a. använder sig av signalspaning för att komma åt spioner och terrorister. FRA, SÄPO och MUST är kanske inte så dumt ändå.En annan välkänd medarbetare i KGB, Vladimir Putin,
som var stationerad i Östtyskland under 1980-talet.

Bildkälla: Wikipedia.

Bild överst: KGB:s högkvarter Lubjanka i Moskva
(nu FSB:s högkvarter).

Läs gärna mer:
I Expressen skriver den forne IB agenten Gunnar Ekberg en debattartikel om Guillous spioneri för KGB.

Ekbergs artikel i Epressen

I Aftonbladet finns en annan intressant artikel om Guillou och KGB där Gunnar Ekberg intervjuas.

Aftonbladets artikel


Ring of Five
Kim Philby, Donald MacLean, Guy Gurgess, Anthony Blut, John Cairncross, som alla rekryterades när dom studerade i Cambridge 1930-talet och samtliga fick sedan tjänster vid MI5 och MI6. Cairncross var en av kodknäckarna i Bletchly Park under kriget som knäckte en tyska koden med hjälp av ENGIMA.

Jan Guillou på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2013.

Jan Guillou

Etiketter: Jan Guillou, KGB- agent, Kim Philby, Oleg Gordievskij, Jegenij Gergel,  Donald MacLean, Anthony Blut, Guy Gurgess, John Cairncross, KGB, FSB, Expressen, MI5, MI6, Brittisk säkerhetstjänst, Storbritannien, Sverige, IB, IB- affären, Ring of Five, Cambridge Four, Cambridge Five, Danmark, Spioner, Dubbelagenter, Dubbelagent, Landsförrädare, Östblocket, Kommunister, Kommunism, Stanley, Hicks, Liszt, Homer, Johnson, Skandinaviska avdelningen, Skandinavien, Köpenhamn, Stockholm, Foreign Office, Bletchly Park, Engima, Media, Journalister, Statsförvaltning, Fackliga organisationer, Inflytelseagent, Yuri Modin, Kontrollant,  Övervakare, FRA, Signalspaning, SÄPO, MUST, Gunnar Ekberg, Aftonbladet, Informationsbyrån, Vladimir Putin, Östtyskland, Lubjanka,

Försvarets mörka år!

JAS 39 Gripen

Detta år blev ett år då försvarspolitikens misslyckade manifesterades med all oönskad tydlighet. 2013 blev försvarets mörka år. Det hela började med att intervju förra nyåret i Svenska Dagbladet där ÖB Sverker Göransson talade klarspråk genom att slå fast.

"Vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand".

Dessa och andra händelser under det senaste året redovisas i en intressant ledare i Gotlands Allehanda av Csaba Bene Perlenberg under rubrik: "2013 blev försvaret ett särintresse."
Artikel i Gotlands Allehanda  

Andra händelser som tas upp i artikeln är den så kallade Påsincidenten visade sig att det svenska flygvapnet inte hade några plan i beredskap för att skickas upp för att möta de ryska plan som agerade aggressivit ute i Östersjön och längs andra länders territorium. Va sa politikerna har vi inte beredskap dygnet runt? I stället fick danska NATO plan stationerade i Baltikum skickas upp.

Jag håller med skribenten om hans analys att detta borde inte har överraskat någon. ÖB hade redan under våren varnat politiker och andra vid flera tillfällen för att den så kallade insatsorganisation 14 som har riksdagen har slagit fast inte kommer att vara klar förrän en bit in på 2020 -talet.

Under den stora manövern av ryska, vitryska och ukrainska förband längs gränsen till Polen,  Baltikum och i Östersjön, Zapat, som betyder Väst, visade sig att 160 tusen man snabbt kunde mobiliseras och samövas längs gränserna till Finland, Norge och baltiska staterna. Enligt försvarsberedningens omvärldsanalys "Vägval i  en globaliserad värld" som släpptes under 2013 skulle detta inte vara möjligt. Detta dokument blev överspelad innan ens alla intresserade hade hunnit läsa rapporten efter att den hade lämnat riksdagens tryckeri.

Enligt min uppfattning är detta det mest allvarliga av alla de exempel som skribenten tar upp i denna intressanta och innehållsrika artikel.

I artikeln riktas också en berättigad kritik emot statsminister Fredrik Reinfeldt och hur moderaterna har agerat i försvars- och säkerhetspolitik. All heder för en konservativ tidning som Gotlands Allehanda som vågar tala klarspråk och värna om landets bästa i första hand och sätta partilojalitet åt sidan i denna viktiga samhällsfråga.

Avslutningsvis i artikeln citeras riksrevisorn Jan Landahl konstaterade:
"Regeringen har inte gett Försvarsmakten alla de förutsättningar som behövs för en effektiv insatsverksamhet."

Jag har skrivit om den missköta försvars- och säkerhetspolitiken i andra inlägg på denna blogg:
http://skanepaug.blogspot.se/2013/12/m-och-s-forsvars-fiasko.html
http://skanepaug.blogspot.se/2013/12/samverka-med-finland-och-ga-med-i-nato.html
http://skanepaug.blogspot.se/2013/10/sverige-och-finland-maste-bli-medelmmar.html
http://skanepaug.blogspot.se/2013/10/rysk-upprustning-maste-tas-pa-allvar.html
http://skanepaug.blogspot.se/2013/10/svart-att-forsvara-sverige-laser-om-att.html
http://skanepaug.blogspot.se/2013/10/svenska-forsvarets-kollaps.html

Etiketter: Försvaret, 2013, Försvarspolitik, Säkerhetspolitik, Alliansen, Fredrik Reinfeldt, Gotlands Allehanda, GA, Csaba Bene Perlenberg, ÖB, Sverker Göransson, Påsincidenten, Jan Landahl, Riksrevisonen, Zapat, Insatsorganisation 14, Personalförsörjning, Försvarsberedningen, Försvarsberedningens omvärldsanalys, Vägval i en globaliserad värld, Ryssland, Östersjön, Gotland, Baltiska staterna, Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Norge, Danmark, Nato, Svenska Dagbladet,JAS,

Bild ovan: Ett svenskt JAS-plan
Bild nedan: Statsminister Fredrik Reinfeldt

tisdag 24 december 2013

Det är sjukt att filma döende på sjukhus.

Akademiska sjukhuset i Uppsala sett från sportanläggningen Studenternas IP i närheten.

"En etisk dikesköring av gigantiska mått."

I en intressant nyhetsartikel i Svenska Dagbladet med rubrik: "Landstinget i Uppsala utesluter inte en framtida filmning", får vi en skrämmande inblick i en total avsaknad av känsla för rätt, fel och moral.

Artikel i SvD om filmning av svårt sjuka patienter i Uppsala

I SvD intervjuvas landstingets chefsjurist med anledning av de straka reaktioner som följde på att en döende man på Akademiska Sjukhuset i Uppsala filmades och hans dödskamp visasdes upp i TV 3 med personalens kommentar. Detta inträffade utan att anhöriga hade informeras. Lägg märkte till chefsjuristens frånvaro av förståelse för moraliska och etiska frågeställningar.

Man tar sig för pannan. Men man borde äntligen inte bli förförvånnad. Detta är endast ett av många exempel på att vår germaniska rättstradition som bl.a. kännetecknas av en svag ställning för naturrättsliga principer, vilket innebär att lagstiftning även har som målsättning att försöka avspegla rätt och fel, då även i en högre mening. 

Men trots allt ändå är det märkligt att tingsrätten avvisar anhörigas krav på skadestånd i sin dom med motivering att rätten anser att detta mål handlar om inspelning och sändning av tv-program, och då gäller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Tingsrätten har därför inte prövat anhörigas talan om att landstinget kränkt Europakonventionens 8 artikel om rätt till privatlivets helgd. Att svenska domstolar har problem med denna artikel och andra delar av Europakonventionen är ingen nyhet. Sverige är en av de länder som oftast blir fällda i Europadomstolen för brott mot enskildas personliga rättigheter. Dessutom är det märkligt att tingsrätten inte prövar om Hälso- och Sjukvårdslagens (HSL) sekretess bestämmelser har överträtts.

Den välkände Maciej Zaremba, har skrivit om detta i en läsvärd artikel i DN-kultur med rubrik:
"När medborgarna förlorade rätt att dö i frid."

Zarembas artikel i DN

Zarembas riktar en hård kritik mot domen, vilket glädjande nog, sker utifrån principiella och existentiella aspekter. Zaremba tar upp en viktig insikt i sin träffsäkra analys. Han skriver bl.a.:

" Domarna skulle avgöra en värdekonflikt: rätten till privathet mot Titan tv:s intresse av dramatiska bilder. De avvek från det uppdraget. Kanske kändes det ovant med en så principiell fråga. Så de styckade upp den i detaljer. Och snart försvann patienten K, hans anhöriga och vårdpersonalen, liksom allt annat som kunde andas, känna ansvar eller blygsel. Kvar blev en radda abstraktioner."

Kvällsposten tar också upp detta rättsfall i en intressant ledare under rubriken:
 "Nu är integriteten till salu på sjukhusen." KvP:s ledarskribent skriver bl.a. i denna artikel:

"Vad blir då nästa programformat från cyniska produktionsbolag? Ska vi tv-tablåerna kunna läsa: "En dag på bårhuset - se läkarna obducera döda kändisar?"

Kvällspostens ledare

All heder om Centrum för Rättsvisa http://centrumforrattvisa.se/  som på ideell basis har fört anhörigas talan i domstol. Jag hoppas att denna dom kommer att omprövas i högre instans. Stöd gärna Centrum för Rättvisa och deras insamling så att denna förening även fortsättningsvis skall kunna fortsätta företräda mannens anhörigas i deras kamp för värdig vård.

Ett fortsatt stöd åt de anhörigas rätt mot landstinget är viktigt även på ett mer principiellt plan. Tyvärr måste anhöriga troligen föra saken vidare mot landstinget även i Hovrätt och söka prövningstillstånd i Högsta Domstolen, innan man kan få saken slutgiltigt prövad i Europadomstolen. Hovrätten har möjligt att inhämta ett yttrande från Europadomstolen, men det är relativit sällan detta sker.

Om denna tragiska händelse blir föremål rättsprövning i Europadomstolen kommer Sverige med största sannolikhet att bli fälld för sin rättsliga hantering av den döda mannens och hans anhörigas privatliv. Man kan i så fall hoppas att en ny lagstiftning kan komma införas i Sverige som ger vårt privat liv och personliga förhållanden ett ökat rättsligt skydd.

Man undrar om landstingets engagemang för att få sina patienter friska utifrån deras  stora engagemang för en sjuk sak som att använda en döende man för att skapa TV underhållning?

Läs gärna denna debattartikel om detta viktiga rättsfall av Clarence Crafoord, chef för Centrum för Rättvisa, i Upsala Nya Tidning, "När etiken fallerar".

Crafoords artikel i UNT

Crafoord skriver bl.a.
"Den rättsliga fråga som tingsrätten nu ska besvara är enkelt uttryckt den här: Vilket ansvar kan utkrävas när ett landsting, en kommun eller staten bryter mot sekretesseregler och kränker människors privatliv?

I en annan artikel i Svenska Dagbladet tar två personer från den medicinska professionen upp tingsrättens dom till kritisk analys under rubrik: "Stötande dom efter att döende har filmats."

Deras artikel är intressant bl.a. för att skribenterna utifrån sin yrkeskunskap kritiserar domen och den anda av rättspositivism (ett rättsfilosofiskt förnekade av att lagstiftning och rättsordning skall förankras i någon högre mening) som har påverkat domstolen.

Överläkaren Karin Sparring Björkstén och professor emeritus Bengt Björkstén skriver i sin artikel bl.a.:

"Akademiska sjukhuset frikändes nyligen i målet om filmning av en döende man. Men innehållet i Uppsala tingsrätts dom är stötande. Hälso- och sjukvården skall inte syssla med utpressning."

Partet Björkstens artikel på SvD-Brännpunkt

I den katolska tidskriften Signum tar Bengt Säfsten upp fallet i en artikel med rubrik:
"Får man filma döende patienter?"

Säfstens artikel

Säfsten skriver om fallet utifrån en etisk konsekvens analys om hur detta kan påverka vår syn på samhälle, människa, sjukdom, lidande och död:

"Detta är ett enormt misslyckande av flera skäl. ett misslyckande för de av juridikens folk, som med retoriska uppvisningar försöker förminska ett problem som upplevs som ett hot av uppdragsgivaren. Det är ett misslyckande för allt vad värdegrundsarbete och etik heter inom landstinget. Vilka signaler ges till barn och vuxna i allmänhet? Till anställda? Till landstingets egna politiker? Bristen på förebilder tyder på en etisk dikesköring av gigantiska mått.

Egentligen förstår nog alla det omrimliga och oerhörda i detta."

File:European Court of Human Rights Court room.jpg

Bild ovan: Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Bild nedan: Europadomstolens sessionsal i Strasbourg.

Etiketter: Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Centrum för Rättvisa, Clarence Crafoord, Anna Rogalska Hedlund, Sebastian Scheiman, UNT, Upsala Nya Tidning, SvD, Svenska Dagbladet, Högsta Domstolen TV 3, Produktionsbolaget Titan, Titan Television AB, Rikskapitalbolaget Capman, Capman, Expressen, Kvällsposten, Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen,  Europakonventionen 8 artikel, Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL, Sekretess, Landstinget, Landstinget i Uppsala län, Rättspositivism, Naturrätt, Germansk rätt, Karin Sparring Björkstén, Bengt Björkstén, Maciej Zaremba, DN Kultur, Dagens Nyheter, DN, Signum, Bengt Säfsten,fredag 20 december 2013

Islamofobi, den arabiska våren och mord på kristna.En tankvärd debattartikel i Skånska Dagbladet av den välkände journalisten Kjell-Albin Abrahamsson med rubrik Mördade kristna, en icke nyhet, inledes med:

"I des­sa gläd­jens jul­da­gar mås­te det på­min­nas om hur si­tu­a­tio­nen för krist­na har för­säm­rats på se­na­re år "

Abrahamsson skriver vidare:

"I län­der som Sy­ri­en och Egyp­ten mör­das, våld­tas, kid­nap­pas och för­följs krist­na i en ti­di­ga­re ald­rig skå­dad om­fatt­ning. Den ara­bis­ka vå­ren har för de krist­na för­vand­lats till dö­dens höst. I Sverige gäl­ler ändå man­trat: visa to­le­rans, ar­be­ta bort din för­doms­full­het, be­käm­pa is­la­mo­fo­bi. Var­för törs så få vet­ti­ga män­ni­skor pro­te­ste­ra mot sa­ker­nas till­stånd? "

Abrahamssons artikel

Visst har Abrahamsson rätt i att det är märkligt att den omfattande förföljelsen av kristna i Mellanöstern anses av svensk media vara en icke nyhet. Abrahamsson ger en rad intressanta siffror som borde mana till eftertanke. Han skriver i denna artikel:

"För hund­ra år se­dan var 20 pro­cent av be­folk­ning­en i Mel­lan­ös­tern krist­na, i dag bara 5 pro­cent."

"Årets ba­lans­räk­ning över mör­da­de krist­na lig­ger kring 105 000 män­ni­skor. Glo­balt dö­das en kris­ten bro­der el­ler sys­ter var fem­te mi­nut för sin tros skull. Det be­ty­der tolv män­ni­sko­liv i tim­men. 287 slock­na­de liv per dag. Var­je dag, 365 da­gar om året. Värst är si­tu­a­tio­nen i Mel­lan­ös­tern, de krist­nas ur­hem. Alla des­sa mord och för­föl­jel­ser är i det post­re­li­giö­sa Sverige underrapporterade hän­del­ser, icke-ny­he­ter."

Abrahamsson tar upp en viktig sak i sin artikel. Det internationella samfundet har en skyldighet att skydda befolkningsgrupper som förföljs och dödas även om deras egna regeringar motsätter sig detta. Och med all rätt konstaterar Abrahamsson att kristna i Mellanöstern inte är undantagna denna rätt till skydd, även om militärt våld måste användas.

Dessutom har Abrahamsson rätt i att det finns en märklig dubbelmoral bland våra politiker och media också i det avseendet att om man påtalar att det orättfärdiga i muslimska straffskatten, Jizya, som kristna tvingas betala i Gaza och på Västbanken, inte automtiskt behöver stämplas som Islamofobi. Jag undrar man om denna märkliga ryggmärg reflex kan förklaras av den svenska mentaliten av Teofobi (Gudsskräck) för allt som har med kristendom att göra.

En intressant artikel på den engelska dagstidningen The Spectators blogg beskriver på ett klart sätt det bristande engagemang som finns i väst för de kristnas situation i Mellanöstern:
 http://blogs.spectator.co.uk/edwest/2013/12/britains-refusal-to-defend-christians-in-the-middle-east-is-shameful/

Tänk på alla som riskerar förföljelse och i värsta fall sina liv om de vågar fria jul. Just i år bör vi särskilt tänka på alla dessa barn och vuxna runt om i Mellanöstern. Man undrar vilken jul dom kommer att få?  Sedan finns det som Abrahamsson nämner även förföljelse av kristna i andra länder utanför Mellanöstern.  I kommunistiska länder som Nordkorea och Kina och i andra muslimska länder som t.ex. Sudan, Pakistan och Indonesien.

Till alla oss, som kan fria jul utan risk och särskilt för alla dom som riskerar förföljelse på grund av denna helg, önskar jag en god jul och gott nytt år!

Jag har följt upp detta i en senare publicerad kommentar, på denna blogg, där Lars Adaktusson kräver att Sverige och EU måste kopplas bistånd till religionsfrihet och att ett gemensamt europeiskt asylsystem för religiöst förföljda införts:
http://www.skanepaug.blogspot.se/2014/01/eu-och-sverige-maste-sta-upp-for.html

Etiketter: Kristna, Mord, kristna i Mellanöstern, Kristna minoriteter, Mellanöstern, Syrien, Egypten, Sudan, Pakistan, Indonesien, Nordkorea och Kina, Kjell-Albin Abrahamsson, Skånska Dagbladet, SkD, Islamofobi, Sverige, Islamism, Förföljelse, Icke-nyhet, Jul, Jizya, Jihad, Teofobi, Nigeria, Mark Simmonds, Utrikesminister, Storbritannien, Brittiska regeringen, Organisation of the Islamic Conferences, Alan Johnson, The Telegraph, The Silence of our Friends, Christianophobia, Kristusskräck, Kristusfobi, The Global of War on Christians, Den arabiska våren, Betlehem, Västbanken, Gaza, Palestina, Palestinska myndigheten, Hamas, Terror, Antisemitism, Israel

Bild ovan: Kjell-Albin Abrahamsson.
Bild nedan: Bild från en kristen ortodox kyrka i Syrien när den plundras av islamistiska rebeller. Lägg märke till att krucifixet saknar Kristus figur som redan har tagits bort när korset avlägsnas.

религия христианство крест христиане католическая церковь

torsdag 19 december 2013

M och S försvars fiasko

Stridsfordon 90 Revinge 2012-2.jpg

Denna ledare Norrköpings Tidningar (NT) om den misskötta försvars- och säkerhetspolitiken är intressant.

NT:s ledare om försvaret

Vi är inte bortskämda med klarspråk i dessa frågor.

Visst har NT rätt i att riksrevisionens kritik om försvarets bristande förmåga borde uppmärksammas mer. Inte minst den kritik som revisionen riktar ang. försvarets resurser i förhållande till de uppgifter som riksdagen har givit.

NT har också rätt i att den svenska avrustningen av vår militära förmåga skapar osäkerhet och instabillitet inte bara för vårt land utan också i hela Östersjön. Inte minst våra tre baltiska grannländer, Finland och Polen har all anledning att känna oro över vilka konsekvenser detta medför för deras egen nationella säkerhet.

För det tredje har NT också rätt i att försvarsfiaskot kan bli en framgångsfråga för Sverigedemokraterna i nästa val. Här kan tyvärr detta parti stjäla många röster både från M och S. KD och FP har talat klarspråk om behov av ökade försvarsanlag men övriga partier i Alliansen har tigit. V och MP är ensamma att förespråka minskade anslag. S och M har båda misskött försvaret och kan få betala för detta i nästa val.

Denna ledare rekommenderas varmt! 

Karin Enström, Alliansen, Moderaterna, Socialdemokraterna, Regeringen, Per-Egon Johansson, Partisekreterare, Kristdemokraterna, KD, Sverigedemokraterna, SD, Dag Sundström, Dagens Nyheter, DN, Sverige, Finland, Polen Estland, Lettland, Litauen, Baltikum, Försvar, Det svenska försvaret, Militär, Försvarspolitik, Riksrevisionen, Insatsbataljoner, Armén, Personalförsörjning, Norrköpings Tidningar, NT, Gotland, Säkerhetspolitik, Östersjön, Vänsterpartiet, V, Miljöpartiet, MP, Folkpartiet, Fp, V90, P7, Revingehed.

Bild ovan: Pansarskyttefordon V90.
Bild nedan: Kvinnlig soldat tillsammans med sina manliga kollegor på P7 i Revingehed (utanför Lund).

onsdag 18 december 2013

Träning och tragglande behövs i skolan!

 I tidningen Modern Psykologi läser jag en intressant artikel om den svenska skolan. Under rubriken: Vad det jag sa! Martin Ingvar om den svenska skolkrisen, intervjuvas denna välkända hjärnforskare vid Karoliniska Institutet av Ann Lagerström. Av artikeln framgår att Martin Ingvar själv hade problem med att lära sig att läsa som barn. Men Martin hade tur. Han var född i en akademisk familj. Hans far, David Ingvar, var också professor i medicin och medverkade i TV-programmet: Fråga Lund under 1960-1970 talen. Martin hade också tur att ha en mor som tålmodigt tränande med honom och som inte gav upp trots att det gick trögt. Flertalet småbarnsföräldrar kan känna igen sig i denna beskrivning av träningens betydelse.

Artikeln med Martin Ingvar

Martins analys om att den svenska skolans största misstag är att man har undervärderat träningens och "tragglandets" betydelse för inlärning, är intressant. Denna artikel rekommenderas varmt.

I artikeln skriver Lagerström bl.a.:

" Att lära sig gå gör ett barn av sig själv, programmerad som hon är att resa sig och ta sitt första steg. Men att lära sig läsa det är ingenting som hjärnan känner igen. Den är inte organiserad för att låta ett ljudande språk symboliseras av små grafiska former på ett papper. De många nervcellerna i olika delar av hjärnan, som måste samarbeta för att det här ska fungera, är inte bara ovana. De är, säger Martin Ingvar, rent ut sagt ovilliga.

Det flesta behöver en tydlig instruktion för att komma i gång. Och enda sättet att bli bra, enligt de senaste tjugo årens forskning i neuro­vetenskap och psykologi, är att träna, träna och åter träna.

– Det är här hela felet ligger, säger Martin Ingvar. De pedagoger och politiker som var trötta på korvstoppningsskolan lanserade på 1980-talet nya helt ovetenskapliga pedagogiska metoder, där man missade en så enkel sak som skillnadenkunskaper och färdigheter.
– Kunskaper, det hade de helt rätt i, behöver man kanske inte belasta hjärnan med i samma utsträckning längre, vi kan söka på nätet och slå upp i Wikipedia. Men färdigheten att lära sig läsa och skriva, den går inte att få utan att traggla. "

Bild ovan: Martin Ingvar.Etiketter: Modern Psykologi, Martin Ingvar, David Ingvar, Ann Lagerström, Karoliniska Institutet, Fråga Lund, Läsa, Skriva, Hjärna, Hjärnforskare, Pedagogik, Inlärning, Barn, Neurovetenskap, Neurologi,  Den svenska skolan, Skola, Skolpolitik, Grundskolan, Skolminister, Jan Björklund, S, Socialdemokraterna, Fp, Liberaler, Folkpartiet, Pedagoger, Politiker, Tragglande, Korvstoppning, Utbildning, Utbildningspolitik,fredag 13 december 2013

Skolans kris är politikens krisI en klok och intressant artikel i svenskspråkiga Hufvudstadsbladet från Helsingfors jämför Maria Wetterstrand, f.d. språkrör för Miljöpartiet, debatten om skolan i Sverige och i Finland. Hennes artikel har fått den träff säkra rubriken: Syndabok sökes.
Wetterstrands artikel

Maria Wetterstrand skriver bl.a.:

"Utbildningsminister Jan Björklund och socialdemokraterna beskyllde varandra.  Lärarnas organisationer skyllde på politikerna, på eleverna och föräldrarna.
 Sverigedemokraterna skyllde, i vanlig ordning, på invandringen.
Reaktionerna på Pisaundersökningen 2013 är klargörande. "

Längre ner i sin artikel lämnar Wetterstrand följande klargörande analys:

"Avskaffa det fria skolvalet så blir allting bra, skanderar några och menar att problemen beror på att duktiga elever väljer bättre skolor. Men även duktiga elevers resultat har försämrats, så analysen har sina brister.
Förbjud företag att driva skolor, menar andra, trots att faktiskt inget i resultaten tyder på att det skulle vara just driftsformen som är problemet.
Förstatliga skolan och ge mer resurser, säger andra, som menar att kommunerna skurit ner på skolan. Anställ fler lärare. Sanningen är dock att skolan hade mindre resurser när den var statlig och även lärartätheten har ökat. Sverige tillhör de länder som lägger allra mest resurser på skolan och lärarna.
Alla har sina egna enkla lösningar, ideologiskt anpassade. "

Precis! Vill man utbrista.Wetterstrand har rätt.  Tyvärr är det som hon skriver: "I Finland är skolan församarbete och politikerna eftersträvar en professionell approach."

I Sverige är det inte så. Lära lösa lektioner, krav på att ta bort betyg, avskaffandet av lektorstjänster och att undervisningen i klassiska språk har tagits bort på många håll, är exempel på det klimat av förakt för bildning och kunskap som har rått i Sverige under efterkrigstiden.  Den moderna grundskolan som är en gemensam skapelse av socialister och liberaler kännetecknasav en blind tillbedjan av det moderna. Grupparbete i stället för traditionell kaderundervisning (som naturligtvis bevarats i Finland) var ett av många kännetecken på en överpolitiserad och över ideologisk skola.

Plötsligt slås jag var en insikt. Kanske är det inte den svenska skolan som är i kris utan den svenska politiken med sin överdrivna tilltro till olika sociala floskler, pedagogiska experiment och politiska reformidéer som är problemet.

Jag delar Wetterstrands uppfattning att det inte är synd om den skolan i Finland men att man har all anledning att känna oro för den svenska.

Maria Wetterstrand, Skola, Utbildning, Bildning, Kultur, Klassiska språk, Lektorer, Det fria skolvalet, Förstatliga skolan, lärare, Sverige, Finland, utbildningsminister, Jan Björklund, Pisa, Grupparbeten, Pisaundersökningen, Sverigedemokraterna, Sd, Socialdemokraterna, Folkpartiet Liberalerna, Fp, Utbildning, Lärartäthet, Grundskola, Utbildningspolitik, Pedagogik, Experiment, Reformidéer, sociala floskler, Pedagogiska experiment, Modernism, Invandring, Invandrare


onsdag 11 december 2013

FRA SD Avpixlat och Expressen
Jag kan inte låta bli att skriva en kommentar om Expressens agerande ang hackningen av skribenter på Avpixlat i ljuset av denna tidning har skrivit om FRA.

Det ändå lite märkligt att den underliggande tonen i rapporteringen kring FRAs tjuvlyssnande och hackningen och av anonymiseringen av skribenter på Avpixlat skiljer sig så?

Visst kan man ifrågasätta FRA och FRA-lagen, men myndigheten är trots allt en del av vårt försvar och saknar ingalunda relevans i dagens IT-värld.

Av någon anledning tycks den grundlagsskyddade anonymiteten väga fjäderlätt när det kommer till Avpixlat. Därför lär Expressens avslöjanden ge ytterligare skjuts åt hatarpartiet SD framöver.

Artikel om signalspaning och pressfrihet i expressen

Jag anser att de uppfattningar som framförts på Avpixlat är hemska minst sagt, men vi har ett grundlagsskyddat rättighet att framföra våra åsikter anonymt.

Det blir inte  Expressen, demokratin eller anständigheten som vinner på detta utan endast Sverigedemokraterna. Det är märkligt att Expressen som annars brukar försvara anonymitet med näbbar och klor, nu väljer att ta del i aktiviteter som man annars fördömer och, i andra sammanhang, anser utgöra ett hot mot demokratin. Uppgifter om personers konto som man stoltserar med att ha kommit över, kommer från kommentarssystemet Disqus. Det är också anmärkningsvärt att Expressen inger sig i aktiviteter som begränsar en fri debatt och som kan bli föremål för en allmän åtalsprövning.

Att dessutom samverka med ett västerextremistiskt nätverk, med klara kopplingar till Antifascistisk Aktion (AFA), och dessutom med ett nätverks där flera av egna medlemmar blivit dömda för att ha utfört politiska våldshandlingar. Att Expressen inte är mer noggrann med att välja samarbetspartner skadar tidningens trovärdighet. Anarkister, maoister, och troskister är inte precis kända som förkämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

FRA, Försvarets Radioanstalt, NSA, Kommentatorsystemet Disques,  FRA-lagen, Expressen, IT, Avpixlat, SD, Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, Edward Snowden, Yttrandefrihet, Uppdrag Granskning, NSA, Signalspaning, Brittiska FRA, GCHQ, AFA, Antifascistisk Aktion

måndag 9 december 2013

Live från Kiev!

#EuroMajdan

 

Euro Majdan!Följ live, i direkt sändning vad som händer i Ukraina och på Självständighetstorget (Frihetstorget) i Kiev på denna länk:


http://ustre.am/17xtx

Se kämpande människor som förstår EU:s betydelse för demokrati, välstånd och frihet.

Ännu så länge så styrs detta land av gammelkommunisten Viktor Janukovytj (Janukovitj) som lyckades göra come back, trots den orangea revolutionen, tack vare uppbackning från Putin och andra hökar i Kreml. Hur ska det hela sluta?  Det finns tyvärr all anledning att befara att en allt mer trängd totalitär regim tar till våld påhejade av den ryska ledningen som upplever ett demokratiskt Ukraina som hot mot sin egen maktställning. För man vet mycket väl att demokrati smittar, framför allt om den får fäste i ett annat närstående slaviskt grannfolk. Den självklara oppositionsledaren Yulia Tymoshenko kan inte vara med på torget för hon har fängslats och väntar på nya åtal i en uppenbar politisk räfsa och rätta ting emot henne direkt orkestrerad från Janukovytj personligen.

Länge leve ett fritt Ukraina och heja EU!

EU, Euro Majdan, Live, Live sändning, Live Kamera, Stream TV, Reality, Kiev, Dödskjutning, Östeuropa, Självständighetstorget, Frihetstorget, Ukraina, Ryssland, Viktor Janukovitj, Viktor Janukovytj, Yulia Tymoshenko, Vladimir Putin, Demokrati, Diktatur, Kreml, Kommunister, Kommunism, Gammelkommunist, Den Orangea Revolutionen, Prosteter, Massproster, Östereuropa, Sovjetunionen,

Europeiska flaggan

Budgetsveket och SDNär man tog budgeten på allvar!
När Göran Persson var statsminister skapades ett  regelverk om statens budget som har tjänat oss väl.  Dessa strama regler har bl.a. medfört att Sveriges tidigare skamfilade rykte "som ett Italien i norra Europa", för nu citera Göran Perssons träffande beskrivning, eller som ett  land som missköte sin budget och med en oklar budgetprocess kunde tvättas bort. Men det tog tid.

En annan konskevens är att staten har fått lägre räntor på sina lån och kunnat ta upp nya lån till ett lägre pris. Perssons budgetregler har också underlättat för Riksgäldskontoret att sälja statens skuldväxlar och optioner utomlands. Men nu är det andra tider tyvärr. En bra artikel i Skånska Dagbladet av Lars J Eriksson tar upp den röd-gröna oppositionens uppgörelse med Sverigedemokraterna och de problem som detta medför för Sverige.

SkDs artikel

"De rödgröna partierna har lierat sig med Sverigedemokraterna för att stoppa regeringens skatteförslag i budgeten. Därmed skjuter oppositionen i sank det finanspolitiska ramverk som skapades av S-regeringen en gång i tiden och som syftade till att värna en ansvarsfull ekonomisk politik."

"Den stora vinnaren är SD med Jimmie Åkesson i spetsen."

Bild överst Göran Persson f.d. partiledare (s) statsminister och bl.a. finansminister.

Göran Persson, Socialdemokraterna, budget, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, räntor, statsskuld, Lars J Eriksson, Riksgälden, Riksgäldskontoret, skuldväxlar, optioner, Skånska Dagbladet, SkD, Italien, Sverige, finanspolitik, ramverk, finanspolitiskt ramverk, ekonomisk politik, opposition, röd-gröna oppositionen, statens budget, statsverkspropositionen, Nådiga Luntan, riksdagen, talmannen, Per Westerberg.

onsdag 4 december 2013

Ingen Metro under Öresund.Nyhetsbyrån NEWS ØRESUND rapporterar att en metro mellan Malmö och Köpenhamn under Öresund når inte riktigt upp till de danska och svenska samhällsekonomiska kraven på investeringar i infrastruktur - men har ändå en bättre kalkyl än Västlänken i Göteborg och Metrocityringen som just nu byggs i Köpenhamn. När rapporten presenterades offentligt medverkade Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen och kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh båda är socialdemokrater.

Artikel om en Öresundsmetro

Men märkligt nog då har ingen hänsyn tagit till så kallade dynamiska effekter som kan uppstå när städerna integreras bättre. En mer gemensam arbetsmarkand och bostadsmarkand i Öresund skulle öka vår levnadsstandard, minska vår arbetslöshet, ge mer resurser till vår välfärd och göra både skåningar och boende på Själland rikare helt enkelt.

Men för att ta riktiga beslut som måste alla tänkbara aspekter tas med i underlag inför viktiga beslut som inventeringar i en metro under Öresund. Kan det vara så att detta kan förklaras med att Malmö och sydvästra Skåne inte är Sveriges huvudstadsområde utifrån ett nationellt svenskt perspektiv och ett dansk, samt  att Köpenhamn alltmer orienterar sig ner mot norra Tyskland med Hamburg, Kiel och Lübeck? Men om Själland slår följe med Skåne, tillsammans skulle vi båda Öresundsregionerna  kunna bli en starkare part, i denna naturliga utveckling med en ökad orientering söderut och en samverkan med Tyskland.

Själland, Skåne, Köpenhamn, Metro, Öresund, News Øresund, Tyskland, Hamburg, Lübeck, infrastruktur, samhällsekonomisk kalkyl, Västlänken, Göteborg, Metrocityringen,  Överborgmästare Frank Jensen (s), Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), Kungens Nytorv och Örestad.

Bild ovan: Skylt för metro stationen under Kongens Nytorv i centrala Köpenhamn.
Bild nedan: Ørestads Metro station utanför Köpenhamn.

Ørestad--metro.jpg

måndag 2 december 2013

Avskaffa kommunernas planmonopol!I en intressant i artikel i den förtjänstfulla tidningen: Från Riksdag och Departement beskrivs olika åtgärder som bostadsminister Steffan Attefall (kd) tänker vidta för få fart byggandet av bostäder.


Artikel i RoD

Jag håller med Attefall om att byggprocessen måste snabbas på och förenklas. Jag delar också slutsatsen om att kommunernas planmonopol är ett problem. Bostadsförsörjning tillsammans med annan infrastruktur som järnvägar, motorvägar etc. måste ses i ett regionalt perspektiv och kan inte anses huvudsakligen vara en lokal fråga. Men detta är mycket politiskt kontroversiellt i Sverige. Tillskillnad mot de flesta andra länder i Västeuropa ses dessa frågor i Sverige enbart ur ett lokalt och ett nationellt perspektiv.

Vår fysiska planering är endast en av många samhällsområde där vi i Sverige inte inser den regionala nivås potential och kraft. Naturligtvis ska den fysiska planeringen beslutas av folkvalda politiker på regional nivå medan länsstyrelsens statstjänstemän roll ska renodlas till kontrollera att lagstiftning följs.

Jag delar den uppfattning som framförs i artikeln är det låga bostadsbyggandet i Sverige delvis kan förklaras på kommunerna är fel nivå att hantera dessa viktiga frågor på.

Det finns många exempel på bristande samplanering mellan kommuner, bl.a. personliga motsättningar mellan olika lokala starka män/kvinnor och olika politiska majoriteter har satt käppar i hjulet när det gäller byggandet av bostäder, etableringar av företag och handel, och planering av infrastruktur. Många  kommuner saknar dessutom resurser och kunskap för att hantera dessa viktiga frågor på bra sätt.

Tyvärr hotas Från Riksdag och Departement av nedläggning efter beslut av talmannen och riksdags förvaltningskontor.  Du kan läsa mer om detta på rod:s hemsida:
www.rod.se

Bild: Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (kd)

Stefan Attefall, kristdemokraterna, bostadsminister, civilminister, infrastruktur, kommuner, kommunerna, planmonopol, bygg- och planfrågor, bostäder, bostadsbyggandet, Sverige, regioner, järnväg, staten, länsstyrelser, länsstyrelsen, RoD, Från Riksdag och Departement.


söndag 1 december 2013

Samverka med Finland och gå med i Nato!Charly Salonius-Pasternak forskare vid utrikespolitiska institutet i Finland hävdar att " Svenska försvaret är nu i så eländigt skick, att det inte längre kan fullgöra sin uppgift."

Salonius-Pasternak rekommenderar att "svenskarna inleder samarbete med Finland och utreder följderna av Natomedlemskap."

Artikel om Salonius Pasternak på finska Yle:s svenskspråkiga sajt:
Salonius Pasternek

Yle har givit sin artikel den träffsäkra rubriken: "Forskare: den svenska försvarets slagkraft utplånad."

Det är tyvärr endast att hålla med Salonius-Pasternak i hans analys om att Sverige inte längre kan försvara sitt territorium.

Salonius-Pasternak har också rätt i hans varning för det orealistiska i att "Sverige räknar självt alltmer med att få hjälp från utlandet, i händelse att landet angrips. Det är en ytterst riskabel politik.  Dessutom saknar Sverige förmåga att ta emot hjälp, även om sådan står att få."

Bild överst: Ett svenskt Jas plan.
JAS, Sverige, Finland, Östersjön, Nato, medlemskap i Nato, Natomedlemskap säkerhetspolitik, Salonius-Pasternak, Yle, Utrikespolitiska Institutet,

torsdag 28 november 2013

Heja Lambertz!


 

 Vadå rättsskandal?
Äntligen! Säga vad man vill om advokat Claes Borgström men här har han rätt.
Jag har tidigare framfört kritik mot Göran Lambertz, Justieråd och domare i Högsta domstolen och f.d. Justiekansler, men nu måste jag träda in till hans försvar. Det går ett näst intill hatiskt drev mot honom i medierna med klara inslag av pöbelvälde. I nedanstående artikel i Svenska Dagbladet träder Borgström fram till försvar för Lambertz. Visst har Borgström har rätt i att Lambertz civilkurrage är beundransvärd.  

Svenskans artikel

Högsta domstolen skylt 2010.jpgTrots vad som nu idag framförts i media har faktiskt inte Lambertz sagt eller fört fram åsikten att Thomas Quick är skyldig trots att han friats för de åtta mord han tidigare varit fälld för. Vad Lambertz har framfört är sin uppfattning att de poliser, åklagare, domare och nämndemän som agerat i fällande domar mot Quick inte varit korrupta, inkompetenta etc. som flera kända samhällsdebattörer t.ex. polisprofessoren Leif GW Persson vill påstå.

Om Lambertz vill föra åsikter om hur rättsväsendet fungerar har han, liksom du och jag all rätt all rätt att göra detta i offentligheten, utan att behöva bli smutskastad i media. Om Lambertz har rätt i sak är en helt annan sak. Det framgår inte av de beslut som fattas att upphäva tidigare domar mot Quick att juridiska insatser har dömt Quick på felaktig grund. Utan dessa domslut har upphävts på grund av att nya fakta tillkommit bl.a. på grund av Quicks mentala hälsa har blivit bättre. Men detta har inte kommit fram i debatten. Även för en icke juridisk skolad person, som jag själv, borde inte vara svårt att förstå att om två domstolar fattar olika beslut i ett samma ärende kan båda ha agerat rätt utifrån de fakta som respektive domstol då hade att tillgå.

Även en domare i högsta domstolen har rätt att framföra sina åsikter och försvara flera tiotals personer inom rättsväsendet och de svenska domstolorna mot vad Lambertz anser vara felaktig kritik utan att krav skall riktas på hans avgång. Att politiker som t.ex. Morgan Johansson socialdemokraternas rättspolitiske talesman i riksdagen mer eller mindre kräver att Lambertz ska avgå är anmärkningsvärt. Opolitiska domstolar och ett rättsväsen fri från de politiska partierna är en grundbult i en demokrati. Det är de politiker som kräver Lambertz avgång och som inte klarar av att skilja på sak och person som ska avgå.

Jag hoppas att Lambertz orkar stå upp för sin rätt att framföra sina åsikter (även dom uppfattningar jag inte själv delar). Jag hoppas också att andra inom rättsväsendet och offentliga tjänstemän inte har skräms till tystnad när deras åsikter kan anses vara kontroversiella, politiskt obekväma eller gå emot den allmänna menings tyranni.

Heja Lambertz! 

Bild överst: Göran Lambertz
 

Göran Lambertz, Thomas Quick, Sture Bergwall, Claes Borgström, Leif GW Persson, Högsta Domstolen, Justieråd, Justiekanslern, Domare, åklagare, polis, domstolar, rättsväsende, Rättspsykiatri, Säter, Morgan Johansson, Socialdemokraterna.

 

 

 
 

onsdag 27 november 2013

Oetiskt och känslokallt inför döden i Uppsala!

Akademiska sjukhuset i Uppsala sett från sportanläggningen Studenternas IP i närheten.

I en mycket intressant och viktig ledarartikel i Norrköpings Tidningar ställs en rad viktiga frågor till oss alla om vår syn på döden och med vilken attityd vi möter våra döende medmänniskor. Artikeln  skrivs utifrån ett uppmärksammat rättsfall som nu ska avgöras.  En 60-årig man filmades av ett TV-team när dog på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Anhöriga till mannen har stämt sjukhuset på skadestånd. I TV programmet får vi se mannen dö med personalens kommenterarer. Allt skedde utan medgivande från patienten eller hans anhöriga. I tidningens artikel ställs inlednings vis bl.a. frågan:
"Vem vill bli filmad när man håller på att dö?"

Oanständigt, oetiskt och känslokallt. Jag skulle kunna fortsätta ett bara tag till.
Norrköping Tidningar frågor oss alla i denna artikel om det är denna syn på döden och på döende människor som du vill ha i vårt samhälle?
NT:s ledarartikel

Men man borde kanske inte förvånas. Den lågtgående sekulariseringen i det svenska samhället påverkar med vilken attityd vi möter döden och våra dödande medmänniskor.

Bild ovan: Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Uppsala, Akademiska sjukhuset, medicinsk etik, etik, död, döende, Norrköpings Tidningar, personlig integritet, sekularisering, sjukvård.

Sluta önskedröma om Iran!
Per Gudmundson har skrivit en intressant artikel i Svenska Dagbladet
om avtalet om Irans kärnvapen. Gudmundsons artikel har den talande rubriken:
"Naivt jubel med Iran".
Gudmundsons artikel

Historien tycks upprepa sig igen.
Ytterligare har västerlandets demokratier val att blunda för en totalitär stat med en aggressiv agenda. Chamberlain-Hitler nr. 2.

Gudmundsons har helt rätt i sitt påpekande att förutom Irans ambitioner att skaffa egna kärnvapen så bedriver detta land krig och terror runt om i Mellanöstern via olika ombud i tex. Israel, Libanon, Syrien och Jemen. Man bör fråga västvärldens förhandlare vilka tecken man kan se på att Iran har övergivit sina ambitioner på bli Mellanösterns politiska- och militära stormakt?

Irans stormaktdrömar om egna kärvapen påverkar även Sveriges säkerhet.  Kärvapen bestyckade ubåtar, som den som finns på bilden nedan, en rysk tillverkad ubåt av Killo klass och Iran har flera  ubåtar av denna  typ, kan komma att sända sina missiler över Sverige från undervattens läge.

Bildkälla: Wikepedia.
Bild ovan: Den islamiska republiken Irans flagga.
Bild nedan: En av Irans tre rysk byggda U-båtar av Killio klass, med
kapacitet att avfyra kärnvapen missiler i undervattens läge.Etiketter:
Iran, Per Gudmunson, Kärnvapen, Ubåtar, Killo klass, Israel, Libanon, Hizbollah, Jemen, Mellanöstern, Terror, Antisemitism, Ryssland, Sverige, Europa,


lördag 23 november 2013

Länge leve våra inhemska folkspråk!

Almedalen i Visby.

Glädjs åt en nyhet från Gotland.
Gotlands eget språk, regionala minoritetsspråk, även benämnd europeiskt småspråk: gutniska (inte gotländska som är den regionala varianten av rikssvenska och som t.ex. hör i TV) har numera en egen modern ordbok som nyligen presenterats. Som vanligt i Sverige är det verken nationella eller lokala myndigheter som ligger bakom utan ideella krafter.

Länk till gutisk ordbok

Det är en skandal att Sverige envist vägrar erkänna våra inhemska lokala- och regionala minoritetsspråk även kallade folkspråk, förutom gutniska (som i dag talas främst på östra och norra delarna av ön), har vi följande inhemska folkspråk: skåneländska, jämtländska, älvdaliska, orsamål (vårt ända lokala minoritetsspråk, även kallad orsadalsfinska), meälankeli (tornedalsfinska) som av Europarådet och dess byrå för småspråk och folkspråk erkänns som Sveriges egna inhemska minoritetsspråk. Av dessa erkänns endast meälankeli av den svenska staten.  Våra inhemska nationella minoritetsspråk, är enligt samma byrå, som numera drivs tillsammans med EU,: finska, sydsameiska, nordsameiska, jiddisch  och romani chib, som tvingades Sveriges regering ytterst motvilligt att erkänna för kunna bli medlemmar av EU. Tyvärr lyckades Sverige förhandla till sig ett undantag för sina lokala- och regionala minoritetsspråk med franskt stöd.

Länk till artikel om gutniska:
http://gotland.net/sv/bo-leva/gutamal-gutniska-gotlandska

Radio Gotland har trots påtryckningar från Stockholm sedan straten sänt program på gutinska vilket hedrar stationsledningen. Att gutniska trycks gå emot en renässans har Radio Gotland bidragit till. För 20-30 sedan var gutinskan allvarligt hotad. Språket höll på att dö ut.

Lite märkligt är det att en av öns dagstidningar Gotlands Allenhanda beskriver gutinska eller gutemål som en dialekt, det är gotländska som är en dialekt av rikssvenska. Denna begrepps förvirring är tyvärr vanligt förekommande i bland är den medveten maskering av fakta i språkfrågan som våra makthavare inte tycker om och i bland på grund av ren okunskap.

När ska någonting motsvarande göras för skåneländskan?

Etiketter:
Gotland, Gutniska, Gutemål, Skåneländska, Skånska, Inhemska minoritetsspråk, Europarådet, Meälankeli, Radio Gotland, Gotlands Allehanda, GA, Folkspråk, Småspråk, Euroepiskt småspråk,  Rikssvenska, Dialekt, Gutemålsgillet, Fårö, Lau, När, Östra Gotland, Norra Gotland.

Bilder: Överst Alemdalen i Visby. Nederst den skåneländska flaggan.

fredag 15 november 2013

Ryska hösten strategisk ryskt bombflyg mot SverigePå bloggen Jägarchefen kan man läsa en kunnig och intressant analys under rubriken Ryska hösten.
Inledningsvis ger skribenten följande sammanfattning:

"Den av Svensk media rapporterade flygövningen som genomfördes den 131028 i södra Östersjön bör ses i ett större sammanhang än som en begränsad övning enbart riktad mot de tre länderna, Sverige, Polen och Litauen, som det rapporterats om. Bedömt så har en mindre övningen liknande den som genomfördes på långfredagen 2013 mot Sverige genomförts. Övningen har bedömt varit ett svar mot den genomförda NATO övningen Steadfast Jazz 2013 som syftade till att öva Artikel 5 åtagande enligt NATO stadgan."

Artikel Ryska hösten

Skribenten framför i sin analys av ryska uppvisningen av sina ökade militära förmåga bl.a. följande:

"Således vad är det då som övades den 131028 på morgontimmarna i södra delen av Östersjön? Min bedömning är det som övades var att förhindra styrketillväxt av NATO stridskrafter sjövägen via Nordsjön in i Östersjön. Sverige bedömer jag ej var målet för den egentliga övningen med TU-22M flygplanen. Dock kan signalspaning genomförts för att inhämta data rörande hur dels Sverige agerade vid övningen dels NATO agerade så övningen kan ha fyllt flera syften. Men huvudsyftet bedömer jag var att öva hur man skulle kunna hindra en styrketillväxt sjövägen till området."
 

"Likväl bedömer jag att TU-160 flygplanen ingick i övningen dock var deras mål i Atlanten vilket är t ex fullt möjligt kan ha varit en simulerad hangarfartygsgrupp motsv. Således bör man se denna övning ur ljuset av NATO artikel 5 övning i Baltikum dvs Steadfast Jazz. Min bedömning är att Ryssland gjorde en tydlig motövning mot denna i form av att dels visa "flagg" i området dels visa att man besitter förmågan att kunna förhindra styrketillväxt i området sjövägen."
Russian Air Force Tupolev Tu-22M3 Beltyukov.jpg
 
TU22M ( Nato beteckning Backfaire) modernt ryskt strategisk bombflyg.
 
NATO, Baltikum, Östersjön, Steadfast Jazz, TU-22M, TU-160,  Sverige, Polen, Litauen, Kallingard, Jägarchefen, Ryska hösten.

tisdag 12 november 2013

Fler flyttar över Öresund

 

Öresund och Øresund, Väst Danmark och Öst Danmark!

Vi har ytterligare  än en gång fått ett bevis på Skåne och Själland alltmer blir en gemensam arbetsmarkand. Vi har också fått ett bevis på att nationsgränser inte är så avgörande som vi ofta vill tro. 

Nyhetsbyrån News Øresund meddelar att antalet personer som flyttar över Öresund har ökat med 18 procent De flesta flyttar från Skåne till Danmark - många av dem är danskar som tar med familjen "hem".  (Se tabell nedan)

Det såg ut som att 2009 var toppåret då flest personer tog med sig sina flyttkartonger över Öresund - men sedan dess har det minskat succesivt. Men en vändning ser ut att vara på väg, skriver. Mest ökar flyttarna från Skåne till Östdanmark, men även antalet flyttlass från Östdanmark till Skåne har blivit fler till antalet.

Antalet personer som har flyttat från Skåne till Östdanmark under det första halvåret 2013 har ökat med 25 procent. Totalt kommer ungefär 1 200 fler personer lämna Skåne för Danmark under 2013.
I andra riktningen - alltså från Danmark till Skåne- är det sju procent fler under första halvåret 2013 jämfört med första halvåret 2012.

Flyttning, Öresund, Øresund, Ørestat, Region Skåne, Arbetsmarknad, Sverige, Danmark, Malmö, Köpenhamn, Själland, News Øresund. torsdag 7 november 2013

Nej till Turkiet i EU

Turkiets flagga

Turkiets sätt att praktisera demokrati platsar inte i Europa! 

Journalisterna Dikran Ego och Murat Kuseyri har skrivit en artikel på SvT-Debatt om
Turkiet inför premiärminister Erdogans besök i Sverige.

Ego och Kuseyri inleder sin artikel med:

"När Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan kommer till Sverige är det hög tid
att prata om Turkiets bristfälliga demokrati. Erdogan och hans regering försöker styra
vad medborgarna ska ägna sig åt, prioriterar religion över hälsa och förtrycker
journalister, oppositionella och minoriteter.  Erdogans sätt att praktisera demokrati har
ingen plats i Europa. Sverige måste bryta tystnaden."

Artikel om Turkiet

Situationen i Turkiet för fri- och mänskliga rättigheter har gradvis försämrats sedan den sunni islamiska AKP partiet tog över makten. Turkiets politik för Mellanöstern har förändrats i en klar antisemitisk riktning. 

Ett argument som ofta framförs från officiellt svenskt och turkiskt håll är att landet har en viktig roll att spela som en brobyggare mellan Europa och Asien. Då främst med islamska länder. Men detta stämmer faktiskt inte. I flertalet av sina grannländer har Turkiet ett dålig rykte från sin tid som kolonialmakt t.ex. i Irak, Syrien, Libanon, Grekland, Bulgarien och Armenien. För mig att det märkligt att land som dessutom som har över 90 av sin yta i Asien ens skall räknas som ett europeiskt land. Turkiets ockupation av delar av ett annat EU-land, Cypern, diskvalificerar landet för ett medlemskap. Dessutom är Turkiet ingen demokrati, vilket också är ett skäl till för att ett EU-medlemskap inte ens borde diskuteras.

Ett annat viktigt hinder för medlemskap är att Turkiet vägrar erkänna sin skuld i det välplanerade folkmord som genomfördes 1915-1918 på landets kristna befolkningsgrupper som: pontiska greker, armenier, assyrier, syrianer, kaldéer. Turkiets nuvarande EU-minister har likställt debatten om Seyfo folkmordet, med "en själslig onani."

De greker som bodde längs Turkiets västkust klarade sig hyggligt, men hundratusentalas greker som levde längs Turkiets kust längs Svarta Havet dödades i folkmordet. Som om detta var inte nog blev dessa pontiska greker utsatta för tvångsförflytting genom deportation 1923. Flertalet av dessa 2-3 miljoner som förflyttades lämnade Turkiet, några tog sin tillflykt till Grekland. Andra emigrerade till andra länder som USA och Australien. Det är också från denna gruppen som en stor del av grekerna i Sverige kommer.

Alexandra Pascalidou, välkänd journalist och författare, har ett namn som avslöjar ett pontisk grekiskt ursprung. Pascalidou och t.ex. Staffilidis, är typiska suffix som i feminmin och i maskulin form brukar känneteckna grekiska namn med pontisk bakgrund.

Är ett erkännande av detta folkmord viktigt för försoning inom Turkiet mellan landets olika befolkningsgrupper och mellan Turkiet och dess grannländer, särskilt Armenien och Grekland? Ja det menar jag att det är. Så länge detta folkmord förnekas av den turkiska staten är en verklig försoning omöjlig. Ett förnekade öppnar dessutom upp för fortsatt förföljelse och diskriminering. Det är som Annelie Enochson, riksdagsledamot och kristdemokrat, skriver på sin blogg, ang. ett svenskt erkännande av Seyfo-folkmordet, att dagens omfattande antisemitism både i Österike och i Ungern kan förklaras av att dessa länder inte har erkänt sin skuld när det gäller massmord och förföljelse av judar under 1930- och 1940 talen. Gör man inte upp med sitt förflutna så är risken stor att man göra om sina misstag igen.

Inlägg på Annelie Enochsons blogg om att riksdagen erkänner folkmordet

Läs gärna mer om Seyfo-folkmordet på denna länk:

Artikel om att Seyfo-folkmordet i riksdagenEn minnesstund med representanter för olika kyrkor och samfund, i Armeniens
huvudstad Jerevan, vid det officiella mausoleet för Seyfo-folkmordets offer.

Etiketter: Turkiet, EU, Jerevan, 1915, Seyfo folkmordet, Seyfo-folkmordet, Seyfo, Armenien, Armenier, Kaldéer,
Syrianer, Assyrianer, Greker, Pontiska greker, Folkmord, Folkrättsbrott, Mellanöstern, Irak, Syrien, Libanon, Grekland, Bulgarien, Cypern, USA, Australien, Sverige, Pascalidou, Alexandra Pascalidou, Staffilidis, Recep Tayyip Erdogan, AKP, AKP-partiet, Österrike, Ungern, Annelie Enochson, Antisemitism, Dikran Ego, Murat Kuseyri, EU-medlemskap, Svarta Havet,

tisdag 5 november 2013

Bussdådet i NorgeLäs om bussdådet i Norge på denna intressanta blogg:
http://jihadimalmo.blogspot.se/2013/11/woolwich-dadet-i-repris-nu-i-norge.html

Artikel om busskapningen i norska Dagbladet

Dagens Nyheter har en artikel om dådet där tidningen informerar om att en av de som dödades var en svensk medborgare: http://www.dn.se/nyheter/varlden/svensk-dod-i-norsk-busskapning/
 
"En av de döda i busskapningen i västra Norge på måndagskvällen är en svensk man i 50-årsåldern, uppger norsk polis för DN. En man i 30-årsåldern har gripits. 

– Jag kan bekräfta att en av de omkomna är en man som är svensk medborgare, han skall var i 50-årsåldern, säger Trine Erdal, polisintendent i Sogn og Fjordane, till DN."

Övriga två dödsoffer var bussens chaufför en man i 50 åldern och en ung norsk kvinna född 1994. 
 
 
Islamism, Norge, Årdal, Buss, Terorrism, Woolwich, Dagbladet, DN, Sogn og Fjordnane, Sudan.
 


 

onsdag 30 oktober 2013

Sverige och Finland måste bli medelmmar av Nato!

Finnish air force hornet f-18c hn-450 arp.jpg

Finskt jaktflyg FA/M Hornet. 

Pauli Järvenpää har skrivit en intressant artikel i Frivärld Magasin om Finlands och Sveriges säkerhetspolitik och hur dessa länders politik inom detta område påverkar deras relation till Nato. I sin artikel med rubriken: "Bara några steg kvar för Finland och Sverige" argumenterar Järvenpää för ett svenskat och ett finländskt medlemaskap i Nato.  Artikelförfattaren är numera säkerhetspolitisk forskare verksam i Tallinn. Järvenpää var under många anställd av finska UD med en lång diplomatisk karriär som bl.a. innebar poster i Finlands delegation till Natos högkvarter i Bryssel och var en period landets ambassadör i Afghanistan.

Järvenpääs mest intressanta argument är:
"Det är kanske ironiskt att svensk och finsk försvarspolitik och starka ställningar, som stabiliserade säkerhetsläget i norra Europa under det kalla kriget, nu gör det motsatta: trovärdigheten sätts ifråga och därför åstadkommer våra militära bidrag inte stabilitet utan motsatsen."

Järvenpääs artikel

Järvenpää fortsätter:
"Vår egen militära kapacitet stöddes på den tiden av ett starkt Sverige. Idag är läget radikalt annorlunda. De senaste 15 åren har Sverige reducerat sitt nationella försvar till den grad att dess militära förmåga nu allvarligt kan ifrågasättas. Situationen är måhända fortfarande något bättre i Finland, men det är ett faktum att om vi inte skaffar oss betydligt större resurser under andra halvan av årtiondet kommer vi inte att kunna behålla vårt försvars trovärdighet.

Järvenpääs slutsats:

"Medlemskap i Nato för Finland och Sverige skulle återskapa den militära trovärdighet som nu snabbt bleknar bort. Det är mer sannolikt att fientlig makt angriper ett land vars förmågor betvivlas snarare än ett land som kan dra nytta av kollektiva försvarsåtaganden från en hel allians med 28 medlemmar. Till exempel skulle ett försök att inta Gotland eller viktiga delar av den finska sydkusten inte bli fall bara för Finland och Sverige utan för hela alliansen. I en eskalerande kris skulle svenskt och finskt medlemskap i Nato alltså ha en starkt stabiliserande effekt i hela norra Europa."

Etiketter: Pauli Järvenpää, Nato, Sverige, Finland, Natomedlemskap, Gotland, Försvarspolitik, militärt försvar, Säkerhetspolitik, Utrikespolitik, Östersjön, Russland, Militärt försvar, Sveriges försvar,

Bild nedan: Pauli Järvenpää

Pauli Järvenpää